04/23/2024 16:39


درباره ما

چشم انداز مجموعه

مجموعه  تروند تدبیر همواره خواهان ارتقای سطح  کیفی در طراحی و ساخت تجهیزات خود بوده و در تلاش است تا بهترین تولید داخلی با استاندارد های جهانی را به ارمغان بیاورد.  همچنین بهبود سطح بهره برداری و ارتقای قدرت بهینه سازی انرژي و منابع طبیعی در دستور کار مجموعه تروند تدبیر می باشد

01

ارتقاء سطح مهندسی

گزینش و توانمند سازی نیرو ومنابع انسانی

02

ارتقاء کیفیت ایمنی

کنترل سطح ایمنی و رعایت پروتکل های جهانی

03

ارتقاء کنترل آلودگی زیست محیطی

کنترل آلودگی های زیست محیطی