04/23/2024 18:02

ماشین آلات

تجهیزات مجموعه

برخورداری از پیشرفته ترین ماشین آلات و ابزار آلات روز دنیا

نمونه هایی از تجهیزات مجموعه

جرثقیل های موبایل

جرثقیل های 75، 50 و 10 تنی

بوژی، تیفور، وانت، سواری، مینی بوس

تیفور های 5، 10، 20 تنی و انواع وسیله نقلیه

جرثقیل های سقفی

جرثقیل های سقفی 20، 10، 5 تنی

جرثقیل های زنجیری و لیفت تراک

جرثقیل های زنجیری 3، 5، 10 تنی