07/24/2024 15:42

نمونه کارها

بیش از صد ها پروژه موفق ملی

نمونه کارها

بیش از صدها پروژه موفق ملی

سد کهیر

تجهیزات هیدرومکانیکی سد کهیر
پرو‌ژه های شاخص

سد چمشیر

تجهیزات هیدرومکانیکی آبگیرهای رقوم550 , 490 سد چمشیر
پروژه های شاخص

سد کارون ۴

تجهیزات دریچه های سرویس و سیستم بالابری دریچه های تخلیه کننده تحتانی سد کارون چهار
پروژه های شاخص

سد خدا آفرین

تجهیزات هیدرومکانیکی و الکتریکی تونل آب بر و کنارگذر نیروگاه سمت راست سد خداآفرین
پروژه های شاخص

سد نرگسی

تجهیزات هیدرومکانیکی و الکتریکی سد نرگسی
پروژه های شاخص

سد شوریجه

تجهیزات هیدرومکانیکی وتاسیسات برقی سد شوریجه
پروژه های شاخص

نمونه هایی از پروژه های در دست احداث

01

پروژه سد نرگسی

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس / مشاور شرکت مهندسین مشاور تماوان  /  تاریخ آغاز مرداد ۱۴۰۰

02

پروژه سد چمشیر

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران / مشاور: شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب / تاریخ آغاز ۱۳۹۹

03

پروژه سد پیغام چای

کارفرما: شرکت آب منظقه ای آذربایجان شرقی / مشاور: شرکت مهندسین مشاور نهادآب

سد مخزنی گیوی

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد مخزنی گيوی

سد كهير

طراحی ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهيزات هيدرومكانيكی سد كهير

سد احمدبيگلو

طراحی ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهيزات هيدرومكانيكی سد احمدبيگلو

سد كانی سيب

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكی سد، بند انحرافی و تونل انتقال طرح كانی سيب

كوهرنگ ٣

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي ورودي تونل كوهرنگ ٣

سد باغان

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي سد باغان

سد ميمه

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد ميمه

سد مخزنی گرمی چای ميانه

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد مخزني گرمي چاي ميانه

سد غدير

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد غدير (باباحيدر)

سد سرداب

طراحی ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهيزات هيدرومكانيكی سد سرداب

سد و قفل كشتيرانی بهمنشير EPC

طراحی ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهيزات سد و قفل كشتيرانی بهمنشير EPC

سد شفارود

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد شفارود

سد چمشير

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي سد چمشير

سد نرگسی

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد نرگسی

سد رئيسعلي دلواري

مرمت و بازسازي تجهيزات هيدرومكانيكي و شيرآلات سد رئيسعلي دلواري

سد مخزني پيغام چای

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد مخزني پيغام چای